1276 1958 1385 1414 1095 1418 1940 1822 1851 1737 1536 1869 1682 1072 1380 1677 1010 1508 1491 1051 1372 1211 1436 1958 1374 1608 1698 1049 1043 1655 1856 1079 1967 1260 1511 1043 1782 1194 1289 1505 1846 1574 1590 1923 1745 1056 1911 1466 1725 1333 1038 1117 1632 1037 1463 1584 1655 1853 1780 1878 1354 1124 1070 1140 1316 1030 1851 1174 1460 1403 1754 1231 1144 1654 1860 1449 1465 1477 1163 1331 1091 1835 1510 1424 1220 1893 1814 1383 1208 1884 1567 1281 1907 1569 1375 1550 1261 1408 1393 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กำพล: คดีหมิ่นประมาทนักวิจัยขี้เถ้าถ่านหิน

ผู้ต้องหา

กำพล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา