1819 1317 1595 1638 1922 1205 1947 1531 1508 1353 1258 1559 1168 1837 1743 1139 1372 1815 1594 1267 1478 1845 1358 1488 1859 1068 1849 1336 1402 1756 1562 1708 1352 1901 1976 1461 1641 1879 1681 1865 1207 1656 1561 1072 1164 1109 1725 1660 1339 1021 1730 1769 1787 1369 1012 1006 1167 1276 1654 1693 1177 1545 1619 1979 1767 1273 1482 1866 1689 1737 1469 1921 1405 1365 1546 1878 1859 1626 1628 1436 1604 1890 1751 1354 1990 1140 1834 1095 1258 1298 1518 1528 1598 1855 1758 1620 1999 1448 1264 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กำพล: คดีหมิ่นประมาทนักวิจัยขี้เถ้าถ่านหิน

ผู้ต้องหา

กำพล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา