1160 1983 1557 1815 1562 1244 1423 1321 1152 1669 1688 1029 1560 1590 1107 1124 1690 1711 1804 1336 1906 1874 1139 1374 1083 1853 1744 1502 1751 1865 1480 1126 1095 1418 1363 1264 1334 1597 1332 1764 1013 1187 1499 1061 1782 1107 1915 1432 1070 1910 1604 1702 1311 1411 1269 1059 1791 1039 1937 1539 1026 1981 1880 1952 1262 1383 1034 1804 1383 1990 1389 1936 1296 1470 1075 1950 1655 1044 1343 1484 1858 1472 1952 1238 1490 1988 1277 1059 1898 1805 1538 1076 1685 1727 1117 1632 1078 1867 1379 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สะมะแอ: คดีไม่แจ้งการชุมนุมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ผู้ต้องหา

สะมะแอ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (ชุมนุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 10, 28)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี