1296 1304 1674 1225 1621 1111 1328 1374 1575 1174 1189 1704 1512 1434 1517 1496 1144 1381 1441 1371 1960 1445 1533 1902 1652 1092 1190 1422 1391 1419 1086 1721 1716 1048 1709 1218 1903 1957 1482 1543 1934 1976 1431 1827 1254 1730 1160 1571 1553 1033 1039 1931 1916 1377 1745 1532 1555 1803 1907 1808 1875 1502 1989 1913 1693 1803 1197 1674 1620 1511 1971 1043 1551 1511 1475 1620 1857 1386 1195 1386 1244 1620 1921 1555 1344 1905 1108 1840 1794 1117 1671 1620 1859 1372 1303 1942 1947 1989 1856 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

แปดแอดมินเพจ 'เรารักพล.อ. ประยุทธ์'

ผู้ต้องหา

ศุภชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี