1905 1198 1615 1465 1520 1536 1188 1313 1300 1390 1452 1719 1434 1420 1778 1673 1365 1477 1028 1075 1793 1605 1689 1072 1939 1231 1393 1215 1263 1587 1789 1724 1131 1133 1143 1709 1820 1918 1231 1496 1452 1561 1678 1672 1411 1983 1518 1352 1908 1810 1695 1988 1832 1022 1896 1233 1246 1192 1570 1865 1123 1179 1554 1291 1018 1513 1620 1226 1406 1514 1768 1649 1541 1939 1707 1090 1651 1472 1803 1666 1865 1533 1679 1935 1008 1387 1196 1791 1879 1847 1532 1414 1207 1387 1649 1831 1231 1998 1123 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประชาธิปไตยใหม่แจกใบปลิวโหวตโน ที่ชุมชนเคหะบางพลี

ผู้ต้องหา

รังสิมันต์ โรม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61, อื่นๆ (ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม