ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประชาธิปไตยใหม่แจกใบปลิวโหวตโน ที่ชุมชนเคหะบางพลี

ผู้ต้องหา

รังสิมันต์ โรม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61, อื่นๆ (ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม