ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ต้องหา

วาสนา, ภริตภร, สุรินทร์ และสิขณินภ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา