ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ หนองบัวลำภู

ผู้ต้องหา

สนิท, สุวาจิตร และจิตตรา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี