1019 1193 1784 1931 1942 1442 1038 1935 1196 1829 1038 1665 1182 1472 1340 1742 1969 1572 1586 1297 1995 1145 1886 1704 2000 1665 1787 1001 1486 1957 1992 1185 1634 1712 1260 1748 1749 1287 1974 1715 1523 1012 1711 1279 1486 1022 1935 1437 1966 1789 1158 1480 1430 1541 1757 1377 1636 1591 1403 1543 1106 1367 1774 1609 1953 1964 1934 1017 1209 1768 1814 1247 1535 1798 1708 1827 1907 1855 1998 1419 1862 1060 1826 1159 1637 1002 1072 1902 1087 1544 1039 1608 1564 1625 1927 1510 1426 1584 1650 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นริศราวัลถ์: โพสต์ข้อมูลเรื่องซ้อมทหารเกณฑ์

ผู้ต้องหา

นริศราวัลถ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี