ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ปิยรัฐ: ฉีกบัตรประชามติ

ผู้ต้องหา

ปิยรัฐ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 59 และ 60 (9) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 และ 358)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา