ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สามารถ: แจกใบปลิวโหวตโนที่เชียงใหม่

ผู้ต้องหา

สามารถ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี