ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีศูนย์ปราบโกงประชามติ แพร่

ผู้ต้องหา

ปริศนา, วันดี, พวงทอง, นงลักษณ์ และสายรุ้ง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี