ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พูดเพื่อเสรีภาพ:ขอนแก่น

ผู้ต้องหา

จตุภัทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(อยู่ระหว่างรับโทษจำคุกคดีอื่น)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป ขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี