ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ศูนย์ปราบโกงประชามติ ราชบุรี

ผู้ต้องหา

บริบูรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช 3/2558 ชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี