ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีปลอมเป็นหม่อมหลวง คดีที่หนึ่ง จำเลยสี่คน

ผู้ต้องหา

อัษฎาภรณ์, กิตติภพ, วิเศษ และนพฤทธิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (มาตรา 146, 265 ประมวลกฎหมายอาญา)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี