ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตย

ผู้ต้องหา

ชนกนันท์ รวมทรัพย์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(จำหน่ายออกจากสำนวนเนื่องจากหลบหนี)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี