ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กิจกรรม "ไม้ไผ่งัดไม้ซุง ทำไง... ไม่ให้หก"

ผู้ต้องหา

ปกรณ์หรือแมน – อภิสิทธิ์หรือหนุ่ย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(สั่งปรับคนละ 300 บาท)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี