1078 1559 1712 1959 1691 1624 1503 1338 1817 1518 1858 1033 1139 1999 1786 1083 1297 1701 1125 1526 1618 1172 1609 1086 1516 1289 1145 1622 1297 1085 1887 1948 1811 1192 1307 1753 1869 1046 1434 1903 1737 1324 1514 1167 1566 1895 1421 1636 1490 1167 1546 1722 1844 1892 1901 1228 1987 1520 1498 1311 1941 1516 1047 1592 1980 1334 1680 1940 1825 1802 1626 1363 1583 1112 1571 1145 1630 1873 1813 1215 1224 1318 1606 1429 1089 1155 1261 1328 1402 1926 1864 1485 1732 1171 1822 1337 1936 1952 1913 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ปิยสวัสดิ์ฟ้องแอดมินเพจทวงคืนพลังงานไทย

ผู้ต้องหา

ศรัลย์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม