ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชาวบ้านพิจิตร:ชุมนุมค้านเหมืองผิดพ.ร.บ.ชุมนุมฯ

ผู้ต้องหา

ชาวบ้านพิจิตรจำนวน 27 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น