ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พระเผด็จ ทัตตชีโว, พระมหาสมชาย: ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว

ผู้ต้องหา

พระเผด็จ ทัตตชีโว

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัว ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี