1185 1337 1341 1355 1884 1725 1098 1997 1910 1637 1903 1050 1228 1114 1640 1539 1669 1515 1200 1536 1238 1924 1004 1790 1029 1229 1371 1318 1491 1380 1777 1958 1795 1454 1342 1079 1251 1916 1922 1170 1132 1884 1679 1101 1634 1301 1401 1856 1731 1190 1300 1653 1272 1807 1275 1145 1375 1912 1230 1224 1495 1275 1784 1091 1441 1588 1552 1291 1810 1018 1074 1493 1193 1504 1417 1287 1253 1808 1694 1552 1182 1876 1380 1559 1265 1275 1742 1789 1171 1357 1019 1500 1207 1310 1207 1035 1000 1123 1078 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุริยศักดิ์: ส่งข้อความผ่านไลน์

ผู้ต้องหา

สุริยศักดิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี