ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชาวบ้านพิจิตร 27 คน : ขวางเหมืองทองคำขนแร่ ถูกฟ้องพ.ร.บ. ชุมนุมฯ

ผู้ต้องหา

ชาวบ้านเครือข่ายคัดค้านเหมืองทอง ในจังหวัด พิจิตร 27 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (ข่มขืนใจผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี