ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ปิดสปริงเรดิโอ

ผู้ต้องหา

สปริงเรดิโอ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(สถานีกลับมาออกอากาศตามปกติ)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม