ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

โรงงานน้ำตาลฟ้องหมิ่นประมาทกลุ่มรักษ์น้ำอูน

ผู้ต้องหา

เดือนเพ็ญ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(โจทก์ถอนฟ้อง คดีสิ้นสุด)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี