1868 1300 1138 1936 1100 1130 1409 1777 1407 1099 1773 1659 1745 1410 1528 1725 1893 1860 1340 1061 1031 1341 1159 1930 1826 1045 1210 1221 1582 1520 1576 1504 1269 1499 1160 1051 1754 1633 1510 1480 1592 1935 1229 1757 1787 1922 1521 1832 1790 1400 1892 1143 1844 1559 1339 1689 1564 1732 1779 1605 1765 1929 1952 1075 1091 1693 1928 1629 1612 1124 1226 1882 1436 1584 1101 1780 1715 1151 1470 1409 1703 1545 1937 1401 1361 1499 1338 1378 1994 1989 1150 1962 1477 1532 1340 1508 1041 1674 1226 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

วัฒนา: ละเมิดอำนาจศาลด้วยการนัดผู้สื่อข่าว

ผู้ต้องหา

วัฒนา เมืองสุข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี