ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พฤทธิ์นรินทร์: ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว ของ คสช.

ผู้ต้องหา

พฤทธิ์นรินทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 41/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี