ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ส.ศิวรักษ์: คดี 112 อภิปรายหมิ่นฯพระนเรศวร

ผู้ต้องหา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี