ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประสิทธิ์ชัย: คดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ วิจารณ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้ต้องหา

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี