ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ไกรวุฒิ: พ.ร.บ.ชุมนุมฯจากการล้มเวทีรับฟังความเห็นท่าเรือปากบารา

ผู้ต้องหา

ไกรวุฒิ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี