ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

รังสิมันต์: ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้ง #MBK39

ผู้ต้องหา

รังสิมันต์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี