ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

We walk เดินมิตรภาพ: ชุมนุมทางการเมืองฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.

ผู้ต้องหา

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์, อนุสรณ์ อุณโณ, นิมิตร์ เทียนอุดม, สมชาย กระจ่างแสง, แสงศิริ ตรีมรรคา, นุชนารถ แท่นทอง, อุบล อยู่หว้า และจำนงค์ หนูพันธ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี