1055 1499 1116 1383 1035 1236 1306 1330 1397 1846 1761 1683 1980 1660 1504 1197 1850 1395 1701 1329 1149 1739 1155 1515 1215 1598 1061 1296 1575 1459 1223 1638 1352 1039 1810 1789 1935 1415 1597 1642 1290 1788 1521 1394 1040 1175 1508 1337 1846 1912 1747 1615 1227 1771 1960 1637 1653 1601 1509 1270 1847 1814 1259 1215 1528 1760 1828 1956 1403 1880 1139 1612 1942 1967 1207 1000 1683 1410 1965 1046 1752 1768 1179 1635 1450 1946 1030 1382 1770 1422 1586 1031 1236 1210 1065 1694 1062 1396 1184 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทอม ดันดี: ปราศรัยเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ คดีที่สาม จังหวัดราชบุรี

ผู้ต้องหา

ธานัท

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี