ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทอม ดันดี: ปราศรัยเข้าข่าวหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ คดีที่สี่ จังหวัดลำพูน

ผู้ต้องหา

ธานัท

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีนี้แต่เลยไม่ได้รับการปล่อยตัวเพราะอยู่ระหว่างรับโทษคดีอื่น)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี