ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่หน้ากองทัพบก #ARMY57 (คดีผู้ร่วมชุมนุม)

ผู้ต้องหา

เนติวิทย์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ไม่อนุญาตให้ฝากขัง)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558, พ.ร.บ.จราจรทางบก)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี