ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บ้านดอยเทวดา: ชุมนุมทางการเมืองฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.

ผู้ต้องหา

แสง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี