ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สงวน: โพสต์ภาพละเมิดอำนาจศาลแขวงดุสิต

ผู้ต้องหา

อนุรักษ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(สาบานตัวแทนการวางเงินประกัน)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี