ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

วอยซ์ ทีวีฟ้องกสทช. กรณีระงับการออกอากาศ 15 วัน

ผู้ต้องหา

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, อื่นๆ (ประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม