ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุธารี: ฟาร์มไก่ฟ้องนักสิทธิ จากทวีตเรื่องสิทธิแรงงานพม่า

ผู้ต้องหา

สุธารี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม