ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุชาณี: ฟาร์มไก่ธรรมเกษตรฟ้องนักข่าววอยซ์ทีวี ทวีตกล่าวหาใช้แรงงานทาส

ผู้ต้องหา

สุชาณี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี