ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การทำร้าย อนุรักษ์​ เจนตวนิช หรือ "ฟอร์ด เส้นทางสีแดง"

ผู้ต้องหา

อนุรักษ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี