ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การทำร้าย "จ่านิว" สิรวิชญ์

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์ หรือ จ่านิว

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี