1279 1812 1040 1525 1087 1041 1969 1349 1106 1659 1805 1342 1038 1820 1772 1251 1336 1650 1232 1638 1023 1625 1152 1279 1447 1997 1209 1276 1725 1150 1745 1547 1463 1456 1371 1015 1773 1386 1615 1182 1604 1314 1518 1062 1687 1739 1613 1511 1483 1773 1061 1248 1428 1758 1300 1106 1119 1718 1011 1881 1993 1128 1906 1682 1607 1242 1242 1501 1124 1715 1199 1329 1242 1957 1828 1952 1456 1425 1720 1750 1562 1995 1483 1475 1756 1032 1011 1274 1409 1507 1067 1056 1538 1886 1589 1584 1628 1956 1074 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"สิชล" : คดี 116 จากการโพสต์ภาพรัชกาลที่ 9

ผู้ต้องหา

"สิชล"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี