ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การทำร้าย เอกชัย หงษ์กังวาน

ผู้ต้องหา

เอกชัย หงษ์กังวาน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี