ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

สหพันธรัฐไทคดีที่ 2: ชุมนุมใส่เสื้อดำที่สกายวอล์ค ปทุมวัน

ผู้ต้องหา

'ณัฐ'

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (มาตรา 209 ของประมวลกฎหมายอาญา)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี