ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ปรีชา,สาโรจน์ : เผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 3 จุด ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้ต้องหา

ปรีชา, สาโรจน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี