1106 1860 1080 1070 1038 1582 1430 1233 1804 1354 1112 1055 1915 1442 1376 1614 1053 1783 1368 1956 1100 1971 1806 1843 1998 1149 1556 1568 1710 1754 1482 1567 1842 1669 1202 1617 1163 1835 1792 1577 1874 1899 1931 1901 1477 1726 1021 1494 1643 1073 1788 1148 1276 1920 1660 1858 1223 1963 1223 1795 1517 1658 1814 1402 1314 1301 1165 1053 1432 1510 1469 1625 1123 1847 1450 1045 1161 1506 1856 1430 1384 1272 1180 1992 1297 1704 1868 1459 1916 1337 1947 1332 1086 1081 1748 1111 1243 1682 1708 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สฤณี: เขียนบทความเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

สฤณี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี