ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พรรคฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญที่ปัตตานี

ผู้ต้องหา

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี