ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เอกชัย อิสระทะ ถูกชายฉกรรจ์อุ้มขังจากเวทีรับฟังความเห็นเหมืองหิน จ.พัทลุง

ผู้ต้องหา

ชายห้าคน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (มาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี