ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พุทธณี: ฟาร์มไก่ฟ้องนักสิทธิ องค์กรฟอร์ตี้ฟายไรต์ จากทวีตให้ถอนฟ้องเพื่อนร่วมงาน

ผู้ต้องหา

พุทธณี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี