ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

‘นิรนาม’ : คดีพ.ร.บ.คอมฯจากการทวีตภาพรัชกาลที่สิบ

ผู้ต้องหา

'นิรนาม'

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี