ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมยศ: ชุมนุมฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่สถานทูตกัมพูชา

ผู้ต้องหา

สมยศ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีอื่น)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี