ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

การชุมนุมเยาชนปลดแอก

ผู้ต้องหา

อานนท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(พนักงานสอบสวนไม่ฝากขังต่อหลังฝากขังได้สร่วัน)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี